Now爆谷台五週年第二次High 5活動

2017.06.03

Now爆谷台五週年High 5活動第二波!本台吉祥物「爆徽」去咗荃灣廣場百老匯戲院同大家High爆影相、抽獎兼送大禮!嚟緊暑假「爆徽」會繼續去其他戲院再同大家見面,記得密切留意我哋Facebook專頁喇!